Sorggruppen❤️dk

HVORFOR SORGGRUPPER?

Der er i dag over 14.000 børn mellem 0-18 år, der har mistet en eller begge forældre og hvert år mister omkring 2.000 børn og unge under 18 år en mor eller en far – det svarer til, at hver eneste dag mister 5 børn en forælder. Desuden kan børn og unge opleve, at en bror, en søster eller en ven dør. 

For det enkelte barn er dette en stor livsændrende begivenhed.

I den første tid efter tabet, vil de fleste børn og unge være præget af sorg og frustrationer, hvilket er helt normalt.

Min erfaring er dog, at de ofte også sidder med spørgsmål, som de tror de er helt alene om.

Jeg har gennem mange samtaler erfaret, at børn og unge i sorg håndteres meget forskelligt i de enkelte klasser, hos den enkelte lærer og på de forskellige skoler. Desværre oplever jeg derfor også, at børn og unge, der er midt i en sorgproces, pludselig kan miste fagligt fokus og overskud og være enorm frustreret.

Derfor kan mange børn og unge have behov for hjælp til at finde vej i deres nye hverdag, og behov for at opleve, at deres reaktioner og tanker er helt normale.

Det kan man i en sorggruppe.

I sorggruppen skaber vi et fællesskab hvor man kan:

  • Møde andre børn og unge i en lignende anderledes situation

  • Tale om ting, som man selv ved en masse om, men som andre ikke forstår

  • Grine og græde

  • Mødes af uddannede ansvarlige voksne, der ikke selv er personligt berørt

  • Skabe sig et frirum